Известие за освобождаване от отговорност

Известие за освобождаване от отговорност

За да обслужва по-добре широката аудитория (включително потребители и сътрудници от фармацевтичната индустрия), нашият уебсайт прави следното отказ от отговорност за публикуваната информация (включително текст, снимки, връзки):

Публикуваната информация за ефикасността, използването и употребата на стоките не е проверена от този уебсайт. Ако аудиторията иска да знае точната ситуация, моля, консултирайте се с производителя, дистрибутора, оригиналния издател на информация или здравния специалист на продукта.